ویدیو+بنای پلیس توام با اخلاق و تکریم باشد
توصیه های اخلاقی مدیر کل حوزه علمیه استان کردستان در دیدار با کار کنان ناجا
تاریخ انتشار : 1397/05/15