نرم افزار موبایل +جملات ناب شهید مطهری
رم افزار جملات ناب استاد شهید مرتضی مطهری نرم افزاری شامل 170 جمله ی ناب از استاد شهید مرتضی مطهری است که قابلیت های ویژه ای نیز دارد.
تاریخ انتشار : 1397/05/08