روحانیت تهدیدهای پیش رو را شناسایی کند
مسئول برنامه ریزی و نظارت حوزه علمیه استان کردستان گفت: بی شک، بهره مندی از اندیشه ها و دیدگاه های امامین انقلاب می تواند در شناخت دقیق تهدیدهای پیش روی روحانیت بسیار راهگشا باشد.
تاریخ انتشار : 1397/03/12

علی اصغر دریایی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در استان کردستان، با اشاره به تهدیدهایی که از سوی دشمنان و بدخواهان نظام و اسلام، روحانیت را تهدید می کند، اظهار داشت: بررسی اجمالی تاریخ، نشان دهنده این حقیقت است که همواره تهدیدها و آسیب هایی اسلام و روحانیت را در معرض خطر قرار می داده و همیشه افرادی می کوشیدند با هجمه ها و حمله های خود، این نهاد مقدس را از متن اجتماع کنار بزنند و مانع از اثرگذاری آن در تحولات شوند.

مسئول برنامه ریزی و نظارت حوزه علمیه استان کردستان گفت: این تهدیدها پس از انقلاب اسلامی، به خاطر نقش محوری روحانیون در پیروزی و برقراری نظام اسلامی و نیز رشد و شکوفایی آن، شکل جدی تر و مرموزتری به خود گرفته است، که بخش زیادی از تهدیدها را برخی افراد کینه توز، معاند و بدخواه صورت می دهند.

وی بیان داشت: بیانات امامین انقلاب در این باره، بیانگر عمق توطئه دشمنان و تلاش آنها برای حذف روحانیت از عرصه اجتماع است. حضرت امام درباره توطئه برای تضعیف و حذف روحانیت می فرمایند: «توطئه برای این است که اینها (روحانیون) در کار نباشند، بروند در مساجد و همان نماز جماعت را بخوانند.»

دریایی ادامه داد: امام خامنه ای نیز دراین باره می فرمایند: «دست هایی الان برای حذف روحانیت کار می کنند... من می دانم کسانی هستند که حضور روحانیت را دوست ندارند. علت دوست نداشتن شان هم این است که به مبنای فکری روحانیت و رسالت او اصلا عقیده ای ندارند... .»

مسئول برنامه ریزی و نظارت حوزه علمیه استان کردستان گفت: بخش دیگری از آسیب ها و تهدیدهای مربوط به حوزه و روحانیت، درون گروهی است و ناظر بر نقايض و آسیب هایی است که به خود روحانیون و سازمان روحانیت ارتباط می یابد و ضرر آن، به مراتب بیش از تهدیدهای بیرونی است.

وی افزود: بی شک اگر به این آسیب ها و خطرها توجه جدی نشود، طولی نمی کشد که جایگاه معنوی و اجتماعی روحانیت در جامعه و نظام اسلامی، تضعیف و اثرگذاری آن میان آحاد جامعه در راستای ایفای رسالت و وظایف معينه، کمتر خواهد شد و پشتوانه ای برای بقای این جایگاه مقدس باقی نخواهد ماند.

دریایی تصریح کرد: از این رو، لازم و ضروری است این آسیب ها و تهدیدها شناسایی و ارزیابی شود و برای مقابله با آنها علما و دلسوزان دین روش های صحیحی را اتخاذ کنند تا به واسطه آن، خدمات ارزشمند این نهاد مقدس همچون گذشته، برای حفظ و بقای دین و هدایت و راهنمایی مردم استمرار یابد و جامعه و نظام اسلامی از برکات آن بهره مند شود.

مسئول  برنامه ریزی و نظارت حوزه علمیه کردستان اظهار دکرد: بی شک، بهره مندی از اندیشه ها و دیدگاه های امامین انقلاب می تواند در شناخت دقیق تهدیدهای پیش روی روحانیت بسیار راهگشا باشد.