اردوی اساتید و طلاب مدرسه حوزه علمیه امام باقر ع شهرستان کامیاران
اردوی اساتید و طلاب مدرسه بعد از کلاسهای نوبت صبح روز چهارشنبه در منطقه بیلوار مدرسه امام باقر علیه السلام کامیاران
تاریخ انتشار : 1397/01/18