ملازمان حرم فصل مادران « شهید مرتضی کریمی »
ستند ملازمان حرم فصل دوم مجموعه ای است که به زندگی شهدای مدافع حرم از نگاه مادرانشان با حضور افتخاری فضّه السادات حسینی می پردازد.
تاریخ انتشار : 1397/01/05

دانلود فایل