سخنرانی صوتی / استاد قاسمیان | مومن باید به خودش اتهام بزنه!
کلیپ صوتی زیبا و شنیدنی از سخنان استاد قاسمیان در مورد ویژگی های مومن واقعی
تاریخ انتشار : 1397/01/05

پارس تولز ابزار وب

دانود فایل