نرم افزار موبایل سلوا (قرآن کریم)
شیوه ای نو در مطالعه قرآن کریم - امکان پخش قرآن کریم به همراه صوت و یا توسط راه کار ابتکاری خط بری بدون صوت - محاسبه زمان مطالعه در تمام حالات ( با صوت٬ بدون صوت و یا تلفیق هر دو٬ با ترجمه و یا بدون ترجمه و ... ) - امکان تعیین محدوده آیات برای هر سوره جهت پخش مطابق با زمان مطالعه مد نظر - امکان تنظیم سرعت خط بری بدون صوت برای متن عربی و ترجمه بطور جداگانه....
تاریخ انتشار : 1396/12/26

توضیح

شیوه ای نو در مطالعه قرآن کریم

- امکان پخش قرآن کریم به همراه صوت و یا توسط راه کار ابتکاری خط بری بدون صوت

- محاسبه زمان مطالعه در تمام حالات ( با صوت٬ بدون صوت و یا تلفیق هر دو٬ با ترجمه و یا بدون ترجمه و ... )

- امکان تعیین محدوده آیات برای هر سوره جهت پخش مطابق با زمان مطالعه مد نظر

- امکان تنظیم سرعت خط بری بدون صوت برای متن عربی و ترجمه بطور جداگانه

- امکان نمایش تکی آیات هنگام پخش بصورت درشت تر و خوانا تر

- ذخیره و نگهداری آخرین نقطه مشاهده

- امکان تعریف برنامه های مطالعاتی (ختم قرآن) بصورت جداگانه 

- نمایش میزان پیشرفت مطالعه برای هر سوره و همچنین پیشرفت کل در هر برنامه مطالعاتی

- حرکت آسان و سریع بین آیات قرآن 

- محیط مطالعه بسیار زیبا با چندین تم مختلف

- و ...

- نسخه حاضر٬ اولین نسخه برنامه سلوا می باشد و ان شاء الله طی نسخه های آینده امکانات و قابلیت های متنوع دیگری نیز به برنامه  اضافه خواهد شد.

دانلود فایل