کلیپ ویژه // مقایسه ای بین انجیل و قرآن کدام خشن است؟
در این کلیپ چند بخش انجیل را در قالب قرآن برای چندین شهروند غربی می خوانند ولی هیچکدام متوجه نمی شوند این آیات خشن از کتاب آنهاست و اسلام را متهم به تندروی می کنند
تاریخ انتشار : 1396/09/03