نماهنگ -سید مجید بنی فاطمه | خوش اومدی بابا
خوش اومدی تو از سفر بابا/ توروخدا منو ببر بابا/ کجا یهو تو بی خبر بابا/ گذاشتی رفتی ... نماهنگ سوزناک «خوش اومدی» از زبانحال خانم رقیه سلام الله علیها با نوای سید مجید بنی فاطمه
تاریخ انتشار : 1396/08/08