دانلود کتاب کتاب لهوف با فرمتPDF
کتاب لُهوف که مَلهوف علی قَتلی الطُفوف هم گفته شده یکی از منابع مهم و کهن واقعهٔ عاشورا و تاریخ زندگانی امام حسین (ع)، نوشته ابوالقاسم رضی الدین علی بن موسی معروف به سید بن طاووس است.
تاریخ انتشار : 1396/07/24

کتاب لُهوف که مَلهوف علی قَتلی الطُفوف هم گفته شده یکی از منابع مهم و کهن واقعهٔ عاشورا و تاریخ زندگانی امام حسین (ع)، نوشته ابوالقاسم رضی الدین علی بن موسی معروف به سید بن طاووس است. کتاب لهوف ابن طاووس اختصار و اشتهار را با هم جمع کرده و در نزد علمای برجسته شیعه جایگاه مهمی برای خودش باز کرده است. به طورى که شهید محراب آیت اللّه سیّد محمد على قاضى تبریزى مى فرماید: (کتاب لهوف سیّد ابن طاوس – رحمة اللّه علیه -، نقلیّاتش بسیار مورد اعتماد است و در میان کتب مَقاتل کتاب مَقْتَلى به اندازه اعتبار و اعتماد به آن نمى رسد و در اطمینان بر آن کتاب در ردیف اول کتب معتبره مقاتل قرار گرفته است) رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اللّه خامنه اى – مُدَّ ظِلُّهُ العالى – در خطبه هاى نماز جمعه تهران چندین مرتبه از روى همین کتاب مقتل ابن طاوس، ذکر مصیبت خوانده است و در نماز جمعه مورخ 18/2/1377 مصادف با یازدهم ماه محرم 1419 ه‍ ق، چنین فرمودند: (من امروز مى خواهم از روى مقتل ابن طاوس که کتاب (لهوف) است چند جمله ذکر مصیبت کنم و چند صحنه از این صحنه هاى عظیم را براى شما عزیزان بخوانم، البته این مقتلِ بسیار معتبرى است.

دانلود کتاب