سخنرانی صوتی نکنه می خوای همه خوبی ها رو انجام بدی
کلیپ فوق العاده کاربردی از سخنان استاد پناهیان در مورد خانواده
تاریخ انتشار : 1396/06/01