سخنرانی صوتی + پخش انلاین / دهنده آیت الله جوادی آملی درباره بانک ها
آیت الله جوادی آملی: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و تعارف هم نداریم اما بانک ها...
تاریخ انتشار : 1396/05/12