ویدئو /گزارش + افطاری وحدت بخش علمای اهل تشیع وتسنن(استان کردستان)
افطاری وحدت بخش علمای اهل تشیع وتسنن(استان کردستان) به میزبانی مرکز مدیریت حوزه علمیه کردستان
تاریخ انتشار : 1396/04/14