فایل تصویری : مداحی /نوزدهمین اجتماع مدافعان حرم
فایل تصویری : مداحی /نوزدهمین اجتماع مدافعان حرم مداحی حاج حسین سیب سرخی - حاج مهدی رسولی - حاج روح الله بهمنی
تاریخ انتشار : 1396/04/01