برگزاری مصاحبه ورودی های ۹۷-۹۶ حوزه علمیه حضرت ولی عصر(عج)
برگزاری مصاحبه ورودی های ۹۷-۹۶ حوزه علمیه حضرت ولی عصر(عج) سفیران هدایت بیجار توسط اساتید ومدیر مدرسه
تاریخ انتشار : 1396/03/26

برگزاری مصاحبه ورودی های ۹۷-۹۶ حوزه علمیه حضرت ولی عصر(عج) سفیران هدایت بیجار توسط اساتید ومدیر مدرسه