گزارش تصویری از اردوی طلاب حوزه علمیه امام صادق ع شهرستان قروه
گزارش تصویری از اردوی طلاب حوزه علمیه امام صادق علیه السلام که در دوره تابستانی برنامه های حوزه شرکت کرده اند
تاریخ انتشار : 1396/03/26

گزارش تصویری از اردوی طلاب حوزه علمیه امام صادق علیه السلام که در دوره تابستانی برنامه های حوزه شرکت کرده اند