گزارش تصویری +جلسه مدیران مدارس با مدیریت و معاونین مر کز مدیریت حوزه علمیه کردستان
جلسه مدیران مدارس با مدیریت و معاونین مر کز مدیریت حوزه علمیه کردستان
تاریخ انتشار : 1396/03/23

جلسه مدیران مدارس با مدیریت و معاونین مر کز مدیریت حوزه علمیه کردستان

موضاعات

1:اردوی نابستانه طلاب

2:دوره میثاق طلبگی

3:مشکلات و مباحث مالی مدارس

4:مباحث راه اندازی سایت  خبری فرهنگی حوزه

5:مباحث آموزشی طلاب و اساتید و دوره های مربوط

6:دوره دانش افزایی پژوهش اساتید