توزیع سبد کالا به نیازمندان کل استان کردستان توسط مدیریت حوزه علمیه کردستان
گزارش تصویری +توزیع سبد کالا به نیازمندان کل استان کردستان توسط مدیریت حوزه علمیه کردستان حجت الا سلام و المسلمین عباس عربیان
تاریخ انتشار : 1396/03/21

به گزارش پایگاه اطلا ع رسانی  حوزه علمیه کردستان : توزیع سبد کالا به نیازمندان کل استان کردستان  توسط مدیریت حوزه علمیه کردستان حجت الا سلام والمسلیمین عباس عربیان