اتحاد و همفکری روحانیت ، شرط اصلی و ضروری پیشبرد برنامه های فرهنگی استان
حجت الاسلام والمسلمین عربیان مدیر حوزه علمیه استان با مدیر کل اوقاف و امور خیریه جناب آقای روحی دیدار کرد. در این دیدار حجت الاسلام عربیان ضمن اشاره به لزوم همفکری روحانیون سطح استان ابراز داشت...
تاریخ انتشار : 1393/08/11

به گزارش خبرنگار حوزه حجت الاسلام والمسلمین عربیان مدیر حوزه علمیه استان با مدیر کل اوقاف و امور خیریه جناب آقای روحی دیدار کرد. در این دیدار حجت الاسلام عربیان ضمن اشاره به لزوم همفکری روحانیون سطح استان ابراز داشت : اتحاد و همفکری روحانیت شرط اصلی و ضروری جهت پیشبرد برنامه های فرهنگی استان است.

حجت الاسلام عربیان نیاز به ارتباط و تعامل هر چه بیشتر دستگاههای فرهنگی را عامل مؤثر دیگری در این راستا دانست و ابراز داشت : حوزه علمیه ضمن استقبال از ارتباط روحانیون و دستگاههای فرهنگی آماده ارائه راهکار و برنامه ریزی جهت افزایش تعامل روحانیون و خانواده ها بوده و جلسات هم اندیشی متعددی در این باره در نظر گرفته شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان جناب آقای روحی نیز در این دیدار ضمن اشاره به رسالت روحانیت ابراز داشت : وظیفه اصلی روحانیت تبلیغ است و تمام دستگاهها باید در خدمت حوزه باشند تا حوزه بتواند به نحو احسن به رسالت ذاتی خود عمل نماید.

وی در ادامه ضمن استقبال از طرح افزایش تعامل روحانیون استان ابراز داشت : باید برنامه ریزی های متعددی جهت برگزاری جلسات آتی بطور منسجم تر صورت پذیرد.