طلبه باید بداند مقصدش کجاست ...
آیت الله موسوی اصفهانی مدیر محترم حوزه علمیه همدان ضمن دیدار از مدرسه علمیه امام صادق ( علیه السلام ) شهرستان قروه در جمع طلاب ، اساتید و مدیران مدرسه به تبیین آرمانهای متعالی طلبگی پرداختند...
تاریخ انتشار : 1393/02/04

 آیت الله موسوی اصفهانی مدیر محترم حوزه علمیه همدان ضمن دیدار از مدرسه علمیه امام صادق ( علیه السلام ) شهرستان قروه در جمع طلاب ، اساتید و مدیران مدرسه به تبیین آرمانهای متعالی طلبگی پرداختند ایشان با اشاره به اینکه طلاب باید هدف و مقصد خود را از ادامه مسیر طلبگی مشخص نمایند افزودند طلبه اگر تصور درستی از مقصد خود نداشته باشد به بیراهه خواهد رفت طلبه باید بداند مقصدش کجاست  . طلبه باید به دو سلاح تهذیب و تحصیل (قربه الی الله ) مجهز باشد.