جلسه اخلاق اساتید مدرسه علمیه امام باقر (ع) کامیاران برگزار گردید
در این جلسه استاد خاکسار دوست از شاگردان آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) با اشاره به اینکه این روزها همه از وضعیت طلاب گلایه می کنند فرمودند...
تاریخ انتشار : 1392/08/29

در این جلسه استاد خاکسار دوست از شاگردان آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) با اشاره به اینکه این روزها همه از وضعیت طلاب گلایه می کنند فرمودند باید توجه داشت که وقتی می توانیم انتظار داشته باشیم طلبه طلبه سابق باشد که اساتید مثل اساتید سابق رفتار کنند

ایشان یادآور شدند اساتید سابقا به  فکر ساعات کاری و حقوق و مزایا نبودند آنها بیشتر دغده علمی و تربیتی داشتند اما متأسفانه امروزه استاد بیشتر با ماده و تبصره کار می کند !

وی افزودند همیشه در اتفاقات قبل از کاوش علل و عوامل بیرونی و بهانه تراشی باید ابتدا به خودمان رجوع کنیم که چه کردیم به این جا رسیدیم آیا اساتید حوزه رفتار و منش علمای سابق را دارند که انتظار داشته باشیم طلبه طلبه قدیم باشد ؟!