طرح مطالعاتی شهید مطهری در مدارس علمیه کردستان
دوره معرفی طرح مطالعاتی شهید مطهری (ره) در مدارس علمیه کردستان برگزار گردید.حجت الاسلام محمد علی عطاریه از اساتید برجسته دفتر مطالعات شهید مطهری با حضور در مدارس علمیه کردستان به تبین و تشریح این طرح پرداختند ...
تاریخ انتشار : 1392/08/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره معرفی طرح مطالعاتی شهید مطهری (ره) در مدارس علمیه کردستان برگزار گردید.حجت الاسلام محمد علی عطاریه از اساتید برجسته دفتر مطالعات شهید مطهری با حضور در مدارس علمیه کردستان از جمله  بیجار، کامیاران و قروه به تبین و تشریح این طرح پرداختند . ایشان به طلاب علاقمند توصیه کردند همزمان با تحصیل در دروس اصلی خود، در طرح مطالعاتی آثارشهید مطهری مشارکت داشته باشند.

مطالعه آثار و آشنایی با اندیشه­های شهید مطهری(ره) نه به عنوان پايان راه و سخن آخر، بلكه به عنوان مقدمه­ای در احياي علوم ديني و دفاع از مبانی اسلام و با لحاظ نکات ذیل در نظر گرفته شده است:

1) آشنايي با انديشه­هاي برخاسته از ضميري مؤمن و متقي:

شهيد مطهري(ره)  حقيقتاً مصداق كسي بود كه تزكيه را بر تعليم مقدم داشت؛ حاصل اين تقدم، عطرِ خوش ايمان راستين به خداست كه در جاي جاي آثار او به مشام مي­رسد و بر طالب معرفت، اطمينان قلب و آسودگي خاطر ارزاني مي­دارد.

2) آشنايي با مجموعه­اي واحد در نظام كاملي از معارف اسلامي:

با توجه به گستردگي آثار شهيد مطهري(ره)  كه طيف وسيعي از معارف اسلامي را دربر مي­گيرد، مطالعه دقيق و عميق اين آثار به صورت يك برنامه منظم و هدفدار، گام مؤثری در ايجاد يك ساختار منظم ذهني و تشكيل منظومه­اي از معارف و معلومات مرتبط با هم در مقولات ديني و اسلامي است.

3) آشنايي با نمونه­اي عملي و تجربه­اي موفق در ارائه فكر اسلامي و مواجهه با انديشههاي ضد ديني:

از علل موفقيت و تأثير عيني آرا و آثار شهيد مطهري(ره) ، ارتباط دائم ايشان با متن جامعه و شناخت افكار مخالف بود. بدیهی است در شرایط فعلی با حملات متنوع و روزافزون دشمنان اسلام، ضرورت آمادگی طلاّب جوان صدچندان شده است.

4) آشنايي با برداشت و فهم شهيدمطهري(ره):

اين آشنايي براي درك و برداشت صحيح و مقبول از اسلام، نمونهاي عيني و ضروري است. حضرت امام (ره)  درباره ايشان فرمودند: «... مردي كه در اسلام شناسي و فنون مختلف اسلامي و قرآن كريم كمنظير بود».

5) حركتي نو در حوزه علميه براي احياي افكار و آثار شهيد مطهري(ره):

بسياري از دشمنان اسلام در صددند تا با دسيسههاي غير اسلامي، آثار شهيد مطهري(ره)  را در نسل جوان به فراموشي بسپارند.  حضرت امام(ره)  فرمودند: «من به دانشجويان و طبقه روشنفكران متعهد توصيه ميكنم كه كتابهاي اين استاد عزيز را نگذارند با دسيسههاي غير اسلامي فراموش شود» و همچنین مقام معظم رهبری(مدّ ظله العالی)  فرمودند:« باید با برنامه­ریزی زمینه­ای فراهم شود که طلاب، دانشجویان و نسل جوان، دوره کتاب­های شهید مطهری(ره)  را مطالعه نمایند.»