آشنايي با دوره تحصيلي سفيران هدايت
توضیحات کامل پیرامون دوره تحصيلي سفيران هدايت اهداف عناوین آموزشی
تاریخ انتشار : 1391/12/19

 

 ايندوره، به منظور تربيتمبلغانی توانمند و پارسا برگزار ميشود.

اهداف:

الف) آموزشي:

1.فراگیری علوم پايه و مقدماتي

2.توانمندي دربهرهگيري از قرآن كريم و روايات اهل بيت

3.شناخت معارف اسلامي ازجمله تفسيرقرآن، مباحثكلام، اخلاق، احكام، تاريخاسلام وسيره ائمة معصومين 

4.آشنايي با علوم مربوط به مخاطبشناسي،همچون جامعه شناسی و روان شناسی

5.بهرهمندي از فنون سخنراني، كلاسداري و مهارتهاي تبليغي

ب) تربيتي:

1.نهادينه شدن اخلاق اسلامي و حسن سلوك اجتماعي.

2.افزايش تقيّد نسبت به احكام شرعي و ارزشهاي ديني و اخلاقي

3.رشد انگيزه دفاع از اسلام و نظام اسلامي.

عناوين آموزشي:

صرف، نحو، تجزيه وتركيب ، منطق، فقه،اصول،اديان و مذاهب،علوم قرآني و تفسير،اخلاق اسلامي و فلسفه اخلاق،نهج البلاغه و حديث، تاريخ اسلام،عقايد، شيوههاي تبليغ، روانشناسي، جامعه شناسي، اقتصاد، علوم سياسي(ريشههاي انقلاب اسلامي)، روشكلاسداري،ادبيات فارسي،آيين نگارش و....

نظام آموزشی این دوره نیم سالی –واحدی و حضوری است و طول دوره بدون احتساب مرخصی تحصیلی حداقل 9 و حداکثر 13 نیم­سال است.

تذكرات:

1. تحصيل در اين دوره به صورت تمام وقت است وطلاب در پايان دوره موظفند، به ميزان سنوات تحصيل براي تبليغ احكامشرعي و معارفاسلامي به مناطق مورد نياز اعزام شوند.

2. فارغالتحصيلان در اين مقطع از مزاياي دانشنامه سطح2 حوزه بهرهمند ميشوند و پس از انجام تعهد تبليغي اين دانشنامه به آنان اعطا ميشود.                                                                                

3. فارغ ­التحصیلان در این دوره در صورت موفقيت در مراحلپذيرش مقاطع بالاتر ميتوانند به تحصيلات خود ادامه دهند.

تبصره: تعهد خدمتتبليغي پذيرفتهشدگان حضوريمقاطع بالاتر، تا پايان مدتتحصيل به تأخير افتاده و پس از آن، همراه با انجام تبليغ مورد تعهد در موقعيت هاي ويژه مثل مدیریت و تدريس در حوزههاي علمیه ازآنان استفاده خواهد شد.

 متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن ­های:

02512922051 داخلی 2869 یا 02512914971 تماس حاصل نمایند.